Opis

Odkryj prosty sekret efektywnego uczenia się z książką “Uczę się uczyć”. Ta inspirująca pozycja edukacyjna, jest przewodnikiem dla każdego, kto pragnie doskonalić swoje metody nauczania i oceniania. Zanurz się w strategiach oceniania kształtującego. Poznaj informację zwrotną jako ten element procesu uczenia się, który ma istotne znaczenie dla sukcesu osobistego i edukacyjnego każdego ucznia i uczennicy oraz dla angażowania ucznia we własny rozwój. Zgromadź przykłady, wskazówki, podpowiedzi jak w codziennej praktyce klasowej pracować z informacją zwrotną – od nauczyciela, koleżeńską i autorefleksją.

Co wyróżnia tę pozycję:

  • Praktyczne porady: Zawiera strategie i techniki, które pomogą Ci zrozumieć i doskonalić własny warsztat pracy oraz proces uczenia się uczniów.
  • Nowoczesne metody: Przedstawia innowacyjne podejścia do oceniania i samorozwoju, wspierając zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
  • Współpraca i odpowiedzialność: Podkreśla znaczenie wspólnego zaangażowania i odpowiedzialności ucznia w procesie edukacyjnym.
  • Rozwój tożsamości edukacyjnej: Pomaga rozwijać u uczniów postrzeganie własnych umiejętności w zakresie uczenia się.

Dla kogo jest ta książka? “Uczę się uczyć” to przede wszystkim lektura dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycieli. To także cenne źródło wiedzy dla szkół i instytucji dążących do wdrażania nowoczesnych metod nauczania i oceniania.

O autorze: Danuta Sterna, autorka książki, jest doświadczonym pedagogiem i konsultantem edukacyjnym. Jej doświadczenie i znajomość procesów uczenia się przekładają się na praktyczne i skuteczne strategie zawarte w tej publikacji. Przykłady zawarte w książce pochodzą z wieloletniej praktyki ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej w pracy ze szkołami w całej Polsce w zakresie wdrażania oceniania kształtującego.

O wydawcy: Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat rozwija i upowszechnia ocenianie kształtujące w Polsce pracując ze szkołami – dyrektorami, nauczycielami w programie “Szkoła ucząca się” nad wdrażaniem OK.

 

Spis treści

 

Słowo od Wydawcy

Wprowadzenie do pierwszego wydania

Wstęp

Nowe spojrzenie na ocenianie kształtujące (OK)

Cele

Rola nauczyciela i relacje z uczniami

Kryteria sukcesu

Informacja zwrotna dla ucznia

Praktyczne pomysły na informację zwrotną

Przykłady informacji zwrotnych

Tabele oceniania – przejrzyste i uczciwe ocenianie

Ocena koleżeńska

Monitorowanie pracy ucznia, informacja zwrotna dla nauczyciela

Samoocena uczniowska

Uczę, pytając

Słowniczek OK

Nauczyciele, którzy przyczynili się do powstania tego poradnika

O Autorce

Bibliografia. Publikacje, po które warto sięgnąć

O programie „Szkoła ucząca się”