Dziękujemy za Twoje zainteresowanie KOSS-em

Zostaw kontakt. Wyślemy Ci przykładowe lekcje z naszego podręcznika, popularnego “KOSSa” i odpowiemy na wszystkie pytania.


  Największe zalety „KOSS-a"?

  1. Uczniowie dobrze współpracują z podręcznikiem.

  2. Nauczyciele mają łatwość we wprowadzaniu tematów.

  3. Uczenie dla obydwu stron staje się łatwiejsze i... ciekawsze!

  Niech to będą najlepsze lekcje w szkole.

  Możesz też od razu napisać do Artura Krupińskiego (artur.krupinski@ceo.org.pl), eksperta odpowiedzialnego za podręcznik i zapytać o interesujące Cię szczegóły.

  Informacja o przetwarzaniu danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przyjęcia zgłoszenia Dane są przetwarzane w celu w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Przekazane dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności