Daj znać, jakiego WOSu Ty chcesz uczyć?

  Jako Centrum Edukacji Obywatelskiej od 30 lat zajmujemy się edukacją obywatelską, wydajemy podręczniki i wpływamy na treści WOS w podstawie programowej.

  Powiedz nam, co Twoim zdaniem powinno znaleźć się w nowej podstawie programowej i nowych podręcznikach do tego przedmiotu (od 2026 roku). Odpowiedzi przekażemy dalej.

  Wypełnij sondę, a my wyślemy Ci darmowe próbki zaktualizowanego podręcznika.
  Informacja o przetwarzaniu danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przyjęcia zgłoszenia Dane są przetwarzane w celu w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Przekazane dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności

  Gdy zbierzemy wszystkie ankiety, podzielimy się wynikami. Dziękujemy!