Opis

Pierwsze polskie wydanie książki Roberta J. Marzano, poświęconej problematyce skutecznego nauczania. Autor, uznany amerykański ekspert edukacyjny, we wnikliwy sposób analizuje wyniki badań i stara się przełożyć tę wiedzę na praktyczne wskazówki dla nauczycielek i nauczycieli. Szeroko omawia skuteczne strategie i techniki nauczania, które można z powodzeniem zastosować w pracy z uczennicami i uczniami.

Treści zostały ułożone w dziesięć działów odpowiadających najważniejszym pytaniom, na które powinien odpowiedzieć sobie każdy nauczyciel. Dziesiąte pytanie porządkuje wiedzę na temat skutecznego nauczania:

  1. Jak określić i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów i świętować sukcesy
  2. Jak pomóc uczniom w efektywnym wykorzystaniu nowo zdobytej wiedzy?
  3. Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i pogłębianiu wiedzy?
  4. Jak pomóc uczniom w stawianiu i sprawdzaniu hipotez?
  5. Jak zaangażować uczniów?
  6. Jak określić reguły i procedury rządzące zachowaniem się w klasie?
  7. Jak kontrolować przestrzeganie reguł i procedur w klasie?
  8. Jak nawiązać i utrzymać dobrą relację z uczniami?
  9. Jak komunikować wysokie wymagania wobec wszystkich uczniów?
  10. Jak skutecznie prowadzić lekcje, tworząc spójne działy?

Książka w ciekawy i całościowy sposób umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznych strategii i technik nauczania i daje możliwość praktycznego zastosowania wyników badań edukacyjnych w pracy z uczniami. Jednym słowem łączy sztukę z teorią nauczania.

 

Dla kogo? Książka przeznaczona przede wszystkim dla nauczycielek i nauczycieli, a także dyrektorek i dyrektorów szkół, z powodzeniem może być wykorzystywana przez psychologów i pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich.

Informacje dodatkowe

Waga 0,365 kg

Informacje ogólne

Sztuka i teoria skutecznego uczenia się

(The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for Effective Instruction)

Robert J. Marzano

Tłum. Antonina Kasprzak, Jakub Czernik, Agnieszka Kurzemska

Szczegóły

Wydanie 1

Objętość: 224 strony

Oprawa: miękka

Format: B5

ISBN 978-83-896236-2-1

Rok wydania 2012

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Spis treści

Wprowadzenie do polskiego wydania

Wprowadzenie

Rozdział 1.     Jak określić i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów i świętować sukcesy

Rozdział 2.     Jak pomóc uczniom w efektywnym wykorzystaniu nowo zdobytej wiedzy?

Rozdział 3.     Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i pogłębianiu wiedzy?

Rozdział 4.     Jak pomóc uczniom w stawianiu i sprawdzaniu hipotez?

Rozdział 5.     Jak zaangażować uczniów?

Rozdział 6.     Jak określić reguły i procedury rządzące zachowaniem się w klasie?

Rozdział 7.     Jak kontrolować przestrzeganie reguł i procedur w klasie?

Rozdział 8.     Jak nawiązać i utrzymać dobrą relację z uczniami?

Rozdział 9.     Jak komunikować wysokie wymagania wobec wszystkich uczniów?

Rozdział 10.   Jak skutecznie prowadzić lekcje, tworząc spójne działy?

Posłowie

Bibliografia

O Autorze

Recenzje

Książka Marzano pisana jest niekiedy naukowym językiem, z wieloma uwarunkowaniami i zastrzeżeniami. Ale dzięki temu dostajemy uogólnienia oparte na mocnych wynikach, a nie – jak w wielu publikacjach o edukacji – zbiory obserwacji i intuicji autorów, ilustrowane anegdotami – o synu znajomej, który nie chciał się uczyć, albo o nauczycielce, której niesamowite opowieści potrafią zaciekawić całą klasę…

Marzano na podstawie rygorystycznie podporządkowanej empirii tworzy model skutecznego nauczania, uwzględniając te strategie i formy pracy z uczniami, które są kluczowe w planowaniu przez nauczyciela działań edukacyjnych. (…)

Ale książka ta jest czymś więcej niż suchą analizą nauczania, obserwowanego „szkiełkiem i okiem badacza”. Marzano wie, że nauczanie to także sztuka, a właściwie sztuka i rzemiosło zarazem. Sztuką jest bowiem wybór i kompozycja form pracy i aktywności dydaktycznych, dopasowanie ich do konkretnej klasy, fazy lekcji, słabych i mocnych stron konkretnych uczennic i uczniów. Sama intuicja nie wystarczy – przekonuje nas Marzano, ale bez skupienia uwagi i reagowania na to, co tu i teraz dzieje się w klasie, jak pracują i radzą sobie poszczególni uczniowie (co autor określa efektownym neologizmem withiness – dosłownie „bycie z [uczniami]”) nawet najbardziej finezyjne metody nauczania na nic się zdadzą. (…)

Jesteśmy przekonani, że lektura tego opartego na wiedzy przewodnika pomoże Państwu pogłębić profesjonalne kompetencje i czerpać radość z rozwiązywania problemów, jakie codziennie stawiają przed Wami uczniowie i nasz system edukacyjny.

Alicja Pacewicz, ekspertka edukacyjna i działaczka społeczna, współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Szkoła z Klasą