Kontakt

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
sklep@ceo.org.pl
pomoc.ceo.org.pl

NIP: 525-17-26-659

REGON: 012433534

KRS: 0000052758