Opis

Znakomity poradnik opracowany dla nauczycielek i nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Zawiera praktyczne rozwiązania, jak przekazywać uczennicom i uczniom klas młodszych ocenę ich wiedzy, pracy i osiągnięć, bez konieczności wprowadzania stopni. Został przygotowany przez zespół doświadczonych nauczycielek pod redakcją Danuty Sterny, ekspertki w programie „Szkoła ucząca się”, wspólnym przedsięwzięciu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO. Pomaga rozwiązywać problemy i dylematy związane z formułowaniem i przekazywaniem najmłodszym uczniom oraz ich rodzicom oceny rozwojowej w formie opisowej. Autorki są zgodne, że „ocena powinna pomagać się uczyć, a nie etykietować i demotywować ucznia, jak dzieje się to w przypadku niewiele mówiących stopni. Sądzimy, że jest to szczególnie ważne dla najmłodszych uczniów, dla których konsekwencje wynikające z nakłaniania do uczenia się poprzez rywalizację i zdobywanie stopni mogą być nieodwracalne i trwale zaważyć na ich stosunku do nauki”.

Poradnik jest efektem dwudniowych warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dyrektorów szkół podstawowych, przeprowadzonych przez trenerów „Szkoły uczącej się” w roku szkolnym 2014/2015 na terenie całej Polski. Polecamy go zarówno nauczycielkom i nauczycielom, jak i wszystkim rodzicom zainteresowanym problemami oceniania rozwojowego.

 

Dla kogo? Książka adresowana przede wszystkim do nauczycielek i nauczycieli, a także wszystkich rodziców zainteresowanych problemami oceniania rozwojowego.

Informacje dodatkowe

Waga 0,260 kg

Spis treści

Wprowadzenie (Jacek Strzemieczny)

Kilka słów o poradniku (Danuta Sterna)

  1. Kryteria oceniania (Maria Lewandowska)
  2. Planowanie oceniania przy pomocy tabel (Justyna Wiśniewska)
  3. Wykorzystywanie procedur (Ewa Nawrocka)
  4. Pisemna informacja zwrotna (Ewa Nawrocka, Agnieszka Zagdańska)
  5. Szybka, bieżąca informacja zwrotna (Maria Lewandowska)
  6. Monitorowanie pracy ucznia (Bogusława Jastrząb)
  7. Nauczanie kształtujące (Danuta Sterna)
  8. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (Beata Zwierzyńska)
  9. Uczniowskie Portfolio (Katarzyna Młodożeniec)
  10. Przykłady informacji zwrotnych do prac uczniów (Danuta Sterna)

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, którzy przyczynili się do powstania poradnika

Bibliografia

O Redaktorce

O Programie Szkoła ucząca się

Recenzje

Osobiście jestem za takim paradygmatem oceniania, który służyłby ustaleniu, w czym uczniowi, nauczycielowi należy pomóc, by lepiej realizowali swoje zadania. Trzeba pamiętać, że skuteczność szkoły leży w sposobie nauczania, a nie w systemie ocen. I w ten nurt myślenia o ocenianiu, które ma zadanie pomagać, wpisuje się „Uczę w klasach młodszych”.

prof. dr hab. Andrzej J. Blikle

Dziecko potrzebuje nauczyciela wrażliwego na jego potrzeby. Rozpoznającego, czego uczeń nie potrafi, kiedy potrzebna mu pomoc, a kiedy z tej pomocy powinien się wycofać. O takich właśnie nauczycielach i o tym, jak pracują z dziećmi, jest ta książka.

prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

Jestem, jak Autorki tego poradnika, głęboko przekonany, że ocena rozwojowa prawdziwie angażuje dziecko w proces uczenia się – sprawia, iż rozumie ono, dlaczego czegoś się uczy i czego potrzebuje do osiągnięcia celu. Taka ocena bieżąca, w formie informacji pomagającej się uczyć, również ułatwia rodzicom wspieranie procesu edukacji dziecka.

dr Jacek Strzemieczny, wieloletnim prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej i współtwórca „Szkoły uczącej się”