Produkt w przedsprzedaży

Opis

Numer dopuszczenia: 1229/2024

TUTAJ DOKONUJESZ ZAMÓWIENIA PODRĘCZNIKA DO KLASY 8 SP DOTACJA MEN

Zapraszamy już dzisiaj do zamawiania zaktualizowanego podręcznika KOSS wydanie 2024 (podręcznik rozsyłany będzie od 19 sierpnia)  dla uczniów szkoły podstawowej.

Znakomity, bezkonkurencyjny podręcznik do wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, napisany przez grono cenionych i doświadczonych autorów. Omawia wybrane zagadnienia i tematy w sposób rzetelny, a zarazem prosty, odwołując się do codziennych doświadczeń młodego obywatela. Napisany jest żywym, obrazowym językiem, ilustrowany licznymi przykładami ze współczesności. To doskonały podręcznik dla uczniów i uczennic, a także nieoceniona pomoc dla nauczycieli i nauczycielek.

Autorzy pokazują, jak działa polska demokracja. Jakie są zasady demokracji i prawa? Jak funkcjonują demokratyczne instytucje? Jakie uprawnienia przysługują każdemu obywatelowi oraz jakie są formy uczestnictwa w życiu publicznym? Jakie są zadania i uprawnienia władz gminnych, a co należy do kompetencji administracji rządowej? Jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz? Autorzy ukazują również wyzwania stojące przed współczesną Polską, Europą i światem – problemy związane z konfliktami społecznymi czy nierównościami ekonomicznymi, globalizacją, ociepleniem klimatu i zachęcają do poszukiwania rozwiązań. 

Podręcznik pozwala nie tylko zrozumieć zasady demokracji, praw człowieka czy system sprawowania władzy w Polsce, ale – co równie ważne – skłania młodych ludzi do udziału w życiu publicznym, do działania, samoorganizowania się, wspólnego rozwiązywania problemów, obrony praw – swoich i innych obywateli i obywatelek. Zawiera propozycje różnorodnych ćwiczeń, wymagających od uczennic i uczniów dużej samodzielności i aktywności, a także umiejętności używania wiedzy w nowych sytuacjach edukacyjnych. 

Nazwa podręcznika, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla mocno związek szkoły z samorządem lokalnym. Autorzy mają nadzieję, że pozwoli to młodym ludziom spojrzeć na życie publiczne z innej strony oraz skłoni do zainteresowania się problemami społeczności lokalnej. Jak czytamy w programie nauczania, „uczniowie będą mieli możliwość odnoszenia zdobywanych na lekcjach wiadomości na temat demokracji, samorządu czy państwa prawa do wydarzeń i zjawisk ze swojego najbliższego otoczenia społecznego – życia szkoły i swojej społeczności lokalnej”.

Podręcznik zawiera starannie dobrane teksty źródłowe, tabele, wykresy i schematy, ilustracje oraz wyjaśnienie trudnych pojęć i terminów. Na końcu każdego rozdziału zamieszczone zostały propozycje projektów uczniowskich wraz z opisami podobnych działań w ramach programów Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

W podręczniku uczennice i uczniowie znajdą:

 • najważniejsze wiadomości merytoryczne (z oznaczeniem kosa)
 • atrakcyjne ćwiczenia i zadania
 • teksty źródłowe
 • ilustracje oraz wykresy, schematy i tabele
 • ciekawostki i dobre rady
 • projekty uczniowskie (w „Projektownikach”)
 • listę wiadomości i umiejętności (POP, czyli „Pamiętaj o podstawie!”)
 • słowniczek ważnych pojęć
 • miniporadnik młodego obywatela
 • kalendarium: świat i Polska 1945-2023
 • prawa i wolności zawarte w Konstytucji RP.

 

Dla kogo?

Dla uczennic i uczniów szkoły podstawowej, nauczycielek i nauczycieli, a także wszystkich zainteresowanych tymi tematami.

Informacje dodatkowe

Waga 0,485 kg

Informacje ogólne

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej

pod red. Alicji Pacewicz i Tomasza Merty

Numer dopuszczenia: 1229/2024

Szczegóły

Wydanie 1

Objętość: 328 stron

Oprawa: miękka

Format: B5

ISBN 978-83-67226-50-9

Rok wydania 2024

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Spis treści

Przedmowa 

ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

 1. Człowiek – istota społeczna (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki) 
 2. Reguły gry społecznej (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)
 3. Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)
 4. O porozumiewaniu się i nieporozumieniach (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki) 
 5. Bez współpracy ani rusz! (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 6. Trudne decyzje (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)
 7. Negocjacje zamiast kłótni (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)

Projektownik (Alicja Pacewicz) 

ROZDZIAŁ II. W RODZINIE I W SZKOLE

 1. Rodzina, ach rodzina (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki)
 2. O gospodarstwie domowym (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)
 3. Szkoła jako wspólnota (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Jędrzej Witkowski)
 4. Jak żyją Polacy? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)

Projektownik (Alicja Pacewicz)

ROZDZIAŁ III. MAŁE OJCZYZNY I WSPÓLNE PAŃSTWO

 1. Tożsamości lokalne i regionalne (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 2. Naród i państwo (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 3. Mniejszości narodowe w Polsce (Jacek Królikowski, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz) 
 4. Co to znaczy być patriotą? (Jacek Królikowski, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki) 
 5. Cień Zagłady (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)

Projektownik (Alicja Pacewicz)

ROZDZIAŁ IV. PRAWA CZŁOWIEKA, TWOJE PRAWA

 1. Prawo i rządy prawa (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki)
 2. O prawach przyrodzonych (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz)
 3. Na straży wolności i praw (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki)
 4. Jakie prawa mają dzieci? (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki)
 5. O przemocy i odpowiedzialności (Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki) 

Projektownik (Alicja Pacewicz)

ROZDZIAŁ V. NASZ LOKALNY SAMORZĄD

 1. Jakie są zadania samorządu lokalnego? (Jacek Królikowski, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki) 
 2. Z wizytą w urzędzie gminy, powiatu i urzędzie marszałkowskim (Jacek Królikowski, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki)
 3. Kto rządzi w gminie, powiecie, województwie? (Jacek Królikowski, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)

Projektownik (Alicja Pacewicz)

ROZDZIAŁ VI. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

 1. Obywatel – kto to taki? (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Aleksander Pawlicki)
 2. Jak obywatele uczestniczą w życiu publicznym? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 3. Stowarzyszenie, czyli razem raźniej (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)
 4. Opinia, z którą trzeba się liczyć (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta)
 5. Środki masowego przekazu – czwarta władza? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta) 
 6. Inwazja „fejków” (Aleksander Pawlicki) 

Projektownik (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz) 

ROZDZIAŁ VII. PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE 

 1. Różne oblicza państwa (Maciej Podbielkowski, Jan Wróbel, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz)
 2. Demokracja – co to takiego? (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz) 
 3. Rola konstytucji w państwie (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Jacek Królikowski) 
 4. Zasady ustroju Polski (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta) 
 5. Jak działa parlament? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Maciej Podbielkowski, Jan Wróbel) 
 6. Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki) 
 7. Wymierzając sprawiedliwość (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta) 
 8. Na scenie politycznej (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)

Projektownik (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz) 

ROZDZIAŁ VIII. POLSKA W ŚWIECIE, POLSKA W EUROPIE

 1. Silna Polska w świecie (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 2. NATO, czyli nasi sojusznicy (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki) 3. Wspólna Europa – jak i po co? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki) 4. Narody Zjednoczone (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki) 
 3. Wspólna Europa- jak i po co? (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 4. Narody Zjednoczone(Alicja Pacewicz, tomasz Merta, Aleksander Pawlicki)
 5. Kraje bogate, kraje biedne (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Jędrzej Witkowski) 
 6. Globalizacja, czyli nawzajem od siebie zależymy (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Aleksander Pawlicki, Jędrzej Witkowski) 

Projektownik (Tomasz Merta, Alicja Pacewicz) 

Słowniczek (Tomasz Merta) 

Kalendarium: świat i Polska 1945-2023 (Tomasz Merta, Dorota Nawalany) 

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – Rozdział II Konstytucji RP 

Miniporadnik młodego obywatela (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta) 

Projekt dla każdego (Alicja Pacewicz) 

Na lekcjach KOSS (Alicja Pacewicz, Tomasz Merta) 

Wiedza o społeczeństwie – wymagania ogólne

Recenzje

Zakres, podział i sposób przedstawiania zawartych w podręczniku treści uwzględniają doświadczenia naszej fundacji związane z realizacją programu KOSS w szkołach oraz rozwijaniem kompetencji obywatelskich wśród młodych ludzi. Na uwagę zasługują materiały dydaktyczne, służące urozmaiceniu i uatrakcyjnieniu pracy z uczniami. Dzięki swej zróżnicowanej formie podręcznik pomaga młodym ludziom kształcić nowe umiejętności i przyswajać ważne treści, a równocześnie zachęca ich do samodzielnego studiowania. Natomiast włączenie propozycji ćwiczeń i innych działań edukacyjnych w treść lekcji umożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć w ciekawy sposób. Może on wybierać aktywności, które bardziej odpowiadają jego preferencjom i potrzebom edukacyjnym uczniów konkretnej klasy. Do toku nauczania wprowadzone zostały tematy bliskie codziennemu doświadczeniu uczniów, co czyni edukację bardziej autentyczną i skuteczną.

Alicja Pacewicz, ekspertka edukacyjna i działaczka społeczna, współautorka podręcznika